ĐỐI TÁC

Chương trình Hợp tác Đông Nam Á về Khả năng Chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở Đô thị (UCRSEA) có trụ sở tại Viện châu Á, Trường Đại học Munk về các Vấn đề Toàn cầu (thuộc Đại học Toronto), và tại Viện Môi trường Thái Lan.

Các đối tác của dự án

 • Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, Việt Nam
 • Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình và Xung đột, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan
 • Chương trình sau đại học về Nghiên cứu Phát triển, Đại học Hoàng gia Phnom Penh, Campuchia
 • ISET-Quốc tế, Thái Lan
 • ISET-Quốc tế, Việt Nam
 • Bộ Môi trường, Tổng cục Quản lý Bảo tồn và Bảo vệ Thiên nhiên, Campuchia
 • Mercy Corps Myanmar
 • Trung tâm Khoa học Xã hội và Phát triển Bền vững Khu vực, Khoa Khoa học Xã hội, Đại học Chiang Mai, Thái Lan
 • Hiệp hội Năng lượng Tái tạo Myanmar
 • Nhóm Nghiên cứu về An sinh và Phát triển Bền vững, Đại học Khon Kaen, Campuchia
 • Quỹ Phát triển Swanyee, Myanmar
 • Viện Môi trường Thái Lan
 • Trường đại học York

Leave a comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *