TIN TỨC

Chào mừng bạn đến với chương trình Hợp tác Đông Nam Á về Khả năng Chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở Đô thị (UCRSEA), nằm trong khuôn khổ chương trình Hợp tác Quốc tế về Bền vững Xã hội (IpaSS). Đây là một chương trình kéo dài 5 năm với sự tài trợ của Hội đồng Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) và Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn (SSHRC).