GIỚI THIỆU

UCRSEA_cities

UCRSEA tập trung tìm hiểu tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu tại những khu vực đang trong quá trình đô thị hóa ở Đông Nam Á, nhằm nâng cao khả năng chống chịu, nhờ đó tăng cường phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội. Tình trạng dễ bị tổn thương của các cá nhân và cộng đồng trong khu vực gắn liền với sự thay đổi môi trường toàn cầu cũng như tốc độ đô thị hoá và hội nhập kinh tế nhanh chóng của khu vực. Cụ thể, chúng tôi tạo cơ hội cho những đối tượng dễ bị tổn thương đang trải qua các quá trình chuyển đổi được tìm hiểu và chia sẻ các quyết định nhằm tự bảo vệ mình khỏi những tác động về kinh tế, xã hội và sức khỏe, tài sản mà biến đổi khí hậu có thể gây ra.

UCRSEA gồm các hợp tác quốc tế giữa các viện nghiên cứu ở Canada và các đối tác ở bốn quốc gia đang có tốc độ đô thị hóa nhanh và đang chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu là Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. UCRSEA có thành viên là các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức địa phương và cán bộ chính quyền địa phương. Đây là quan hệ đối tác đa ngành, kết hợp giữa các kiến thức khoa học tự nhiên giải thích về tính bất định, rủi ro và tác động của biến đổi khí hậu cùng những phân tích khoa học xã hội về địa lý và nhân chủng học, với quá trình lập kế hoạch. Các đối tác khởi xướng chương trình là Viện Môi trường Thái Lan (TEI), một tổ chức phi chính phủ có các chuyên gia tập trung vào những vấn đề khoa học và chính sách ở khu vực Đông Nam Á; Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET-Quốc tế), một tổ chức phi chính phủ quốc tế có nhiều kinh nghiệm về chia sẻ kiến thức và xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ở đô thị; trường Đại học Toronto; và trường Đại học York.

UCRSEA đang tiến hành nhiều chương trình và hoạt động nghiên cứu như:

  • tiến hành các nghiên cứu học thuật có tính sáng kiến và độc lập, trong đó đô thị hóa được xem xét như một quá trình chuyển đổi về tình trạng nghèo đói, tính dễ bị tổn thương, tăng trưởng, và tác động của biến đổi khí hậu;
  • tăng cường và chia sẻ các dự án nghiên cứu thông qua các ấn phẩm cũng như các hội thảo, hội nghị, truyền hình trực tuyến, và báo cáo thuyết trình;
  • tổ chức các hội nghị bàn tròn và các sự kiện cộng đồng để thúc đẩy thảo luận giữa các học giả, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo cộng đồng ở các thành phố ở khu vực Đông Nam Á và Canada;
  • hỗ trợ sinh viên đại học và sau đại học, qua đó nâng cao trình độ cho Canada và khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực về tìm hiểu tác động và ứng phó với biến đổi khí hậu ở đô thị.

TÀI TRỢ

UCRSAP nằm trong khuôn khổ chương trình Hợp tác Quốc tế về Bền vững Xã hội (IPaSS) kéo dài 5 năm với sự tài trợ của Hội đồng Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) và Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn (SSHRC).