ដៃគូ

គម្រោងដៃគូស្រាវជ្រាវប្រចាំតំបន់អាសីុអាគេ្នយ៍ ស្ដីពីភាពធន់នឹងអាកាសធាតុតំបន់ប្រជុំជន (UCRSEA) មានមូលដ្ឋាន គ្រឹះ នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាសីុ (Munk School of Global Affairs at University of Toronto) នៃសកលវិទ្យាល័យ តូរុនតូ និង វិទ្យាស្ថានបរិស្ថានប្រទេសថៃ (TEI).

ដៃគូគម្រោង (តាមលេខរៀងអក្សរឡាតាំង) រួមមាន

 • Center for Environment and Community Research, Vietnam
 • Center for Peace and Conflict Studies, Chulalongkorn University, Thailand
 • Graduate Program in Development Studies, Royal University of Phnom Penh, Cambodia
 • ISET-International, Thailand
 • ISET Vietnam
 • Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, Thailand
 • Ministry of the Environment, General Department of Administration for Nature Conservation and Protection, Cambodia
 • Mercy Corps Myanmar
 • Regional Center for Social Science and Sustainable Development, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, Thailand
 • Renewable Energy Association Myanmar
 • Research Group on Wellbeing and Sustainable Development, Khon Kaen University, Thailand.
 • Swanyee Development Foundation, Myanmar
 • Thailand Environment Institute
 • York University

Leave a comment

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *