ដំណឹង

សូមស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងដៃគូស្រាវជ្រាវប្រចាំតំបន់អាសីុអាគេ្នយ៍ ស្ដីពីភាពធន់នឹងអាកាសធាតុតំបន់ប្រជុំជន (ូជ្្រសៅែ) ដែលបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញប្បទានរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ ពីអង្គការដៃគូអន្ដរជាតិ ដើម្បីសង្គមនិរន្ដរភាព (ីភា្ស្ស) ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ (ីឌជ្រ) និង ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម និងមនុស្ស (្ស្សះជ្រ)។

Leave a comment

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *